Gratis verzending vanaf 100€

Privacyverklaring

 

Bescherming van persoonsgegevens – contact

Elke DELVA hecht groot belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en het recht op privacy. Zij respecteert de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsmede de Belgische privacywetgeving.

Bij vragen, kunt u Elke DELVA steeds contacteren per post, per mail of per telefoon.

 

Elke DELVA
Scheeplosserstraat 39, 9000 GENT
KBO-nr. BE0854.598.973
info@elli-juwelen.be
Tel. 0474 766 323

 

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens dewelke worden verstrekt, worden door Elke DELVA als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt conform de toepasselijke regelgeving en huidige privacyverklaring.

Elke Delva behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Zij neemt ter zake de nodige voorzorgsmaatregelen voor beveiliging van de gegevens en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De gegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit nodig zou zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld dan wel indien de wet daartoe verplicht.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens (zoals naam, mailadres, adres, telefoonnummer, financiële identificatiegegevens, …) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Het verwerken van de bestelling en de uitvoering van de overeenkomst;
 • Klantenbeheer en goede dienstverlening;
 • Versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden;
 • Internetpresentatie te verbeteren.

 

De rechtsgronden voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn:

 • De uitvoering van de overeenkomst;
 • De toestemming;
 • Het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • Het gerechtvaardigd belang van de onderneming.

 

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. In elk geval worden de gegevens bijgehouden voor de duur van de overeenkomst en zolang de garantie op het product loopt.

 

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens.

De klant kan tevens vragen om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken.

De klant kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens als daar ernstige en legitieme redenen voor zijn die de noodzaak om de gegevens te verwerken overstijgen.

Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gepaard gaande van een kopie van de dientiteitskaart aan Elke Delva, Scheeplosserstraat 39, 9000 Gent, info@elli-juwelen.be, kan u de voormelde rechten uitoefenen alsmede uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan een andere verantwoordelijken over laten dragen. Dit gebeurt in principe kosteloos, tenzij het verzoek kennelijk onredelijk of buitensporig zou zijn.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, heeft de klant steeds het recht om die toestemming in te trekken.

Bij gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens, zonder opgave van reden.

De klant heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u het niet eens zou zijn met de manier waarop Elke DELVA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt dan wel verwerkt. Dit betreft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Elke DELVA verzoekt de klant in elk geval om ook met haar contact op te nemen bij eventuele klachten.

 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd, mede aan de hand van wijzigende regelgeving. Wijzigingen worden steeds op deze pagina bekend gemaakt.

 

Deze privacy policy werd voor het laatst bijgewerkt op 17.05.2022.

 

  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop
   Geverifieerd door MonsterInsights